Οι ασθενείς και οι φαρμακοβιομηχανίες πληρώνουν το μάρμαρο της πετσοκομένης δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Στα 625 εκατ. ευρώ εκτιμάται η συμμετοχή των ασθενών, στην αποζημιούμενη αγορά των σκευασμάτων την περυσινή περίοδο.

Την ίδια στιγμή, στη συνολική ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, πλήρωσαν 265 εκατ. ευρώ για ΜΗΣΥΦΑ, 115 εκατ. ευρώ για σκευάσματα της αρνητικής λίστας και 635 εκατ. ευρώ για φάρμακα μεν αποζημιούμενα που όμως επέλεξαν οι ίδιοι να τα πληρώσουν 100% μην κάνοντας χρήση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος.

Το σύνολο της out of pocket δαπάνη των Ελλήνων για φαρμακευτική περίθαλψη: 1,640 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα των 21,5% ανεργία.

Αντίθετα η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα στην Ελλάδα που ακολουθεί πτωτική πορεία.

Συγκεκριμένα από 430 ευρώ ανά κάτοικο που ήταν το 2009 περιορίστηκε στα 188 ευρώ το 2016.

Αντίστοιχα στην ΕΕ22 από 288 ευρώ το 2009 διαμορφώθηκε στα 303 ευρώ το 2015, δηλαδή περίπου 115 ευρώ υψηλότερα έναντι της Ελλάδος.
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης της έκδοσης “Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2018” καθώς και τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης “Η συμβολή του κλάδου φαρμάκου στην ελληνική οικονομία” που πραγματοποιήθηκε από το ΙΟΒΕ με τη συνεργασία του ΣΦΕΕ