1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.;

Α. Ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας για τις συνταξιοδοτικές παροχές λόγω αναπηρίας
Β. Ο χαρακτηρισμός ΑμεΑ βάσει των διατάξεων του ν.2643/98
Γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία [π.χ. προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, απαλλαγή φόρου εισοδήματος, εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης, τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, μειωμένα τιμολόγια ΔΕΚΟ, απαλλαγή από τις γραπτές ή/και προφορικές δοκιμασίες των πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.]

2. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση από τις Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: συμπληρώνεται υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύριας πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.). Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, σε κάθε περίπτωση που η κύρια ή η τυχόν συνυπάρχουσα των αιτούντων είναι μία από τις κάτωθι: ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ (αναλόγως τη διάγνωση: ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο Sjogren, οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια, σκληροδερμία, συστηματική αγγειϊτιδα, δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, λοιπά ρευματικά νοσήματα, νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα), ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ή ΙΙ, ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΠΑΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΘΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ / ΑΥΤΙΣΜΟΣ / ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ. [*Η αίτηση και ο εισηγητικός φάκελος διατίθενται από όλα τα Υποκ/τα Μισθωτών ΕΦΚΑ ή αντλούνται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr ]
3. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (εφόσον υπάρχει)
4. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
– Απλό αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ για υπηκόους τρίτων χωρών, ή άδειας παραμονής πολιτικού πρόσφυγα, ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
– Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [ΑΜΚΑ] ή Κάρτα Ευρωπαίου Ασφαλισμένου
– Αριθμός φορολογικού μητρώου
– Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο), ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο.
5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 46,14 ευρώ : καταβάλλεται από τους υπόχρεους μετά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α.

3. Πως υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ;

Μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΚΕΠΑ, εκτός από την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας, ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του, να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, καθώς και να λαμβάνει γνώση του αποτελέσματος της εξέτασής του (Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του αιτήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά είναι η κατάθεση στην αρμόδια γραμματεία ΚΕΠΑ των απαιτούμενων ιατρικών και λοιπών δικαιολογητικών.

4. Ποιοι καταβάλλουν παράβολο για την εξέτασή τους από τις Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.;

Παράβολο καταβάλλουν οι αιτούντες που προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό φορέα ή υπηρεσίας του δημοσίου, καθώς και οι ασκούντες ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθμιου υγειονομικού οργάνου κατά του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
Εξαιρούνται οι άποροι/ανασφάλιστοι πολίτες που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

5. Πως εξετάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ., ή που τελούν σε πλήρη αδυναμία μετακίνησής τους από την οικία τους;

Με μέριμνα των νόμιμων εκπροσώπων τους υποβάλλονται στη γραμματεία ΚΕΠΑ τα απαιτούμενα ιατρικά και λοιπά δικαιολογητικά και εφόσον στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό η ένδειξη «αδυναμία μετακίνησης», η αίτηση καταχωρείται για κατ’οίκον εξέταση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία μεταβαίνει στη διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία του ασθενή, ή που εδρεύει το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

6. Τι είναι η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας;

Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας είναι η σύνοψη των κρίσιμων πληροφοριακών στοιχείων για την κατάσταση της υγείας κάθε εξεταζόμενου προσώπου από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ (πάθηση, βαθμός και διάρκεια αναπηρίας), που εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση, φέρει ηλεκτρονική υπογραφή του προϊσταμένου της Δ/νσης Ιατρικής Αξιολόγησης.

7. Που μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που διαθέτω;

Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και επομένως μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου για την έγκριση και λήψη της παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, διευκόλυνσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας που χορηγεί με βάση τη νομοθεσία της.

8. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που διαφωνώ με το αποτέλεσμα της πιστοποίησης της αναπηρίας μου από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ;

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το αποτέλεσμα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση κατά αυτής στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή δευτεροβάθμιου ελέγχου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού αποτελέσματος.
Το έντυπο της ένστασης είναι τυποποιημένο και το προμηθεύεστε είτε από τη γραμματεία ΚΕΠΑ που τηρείτε ο φυσικός ιατρικός σας φάκελος, είτε μέσω διαδικτύου, από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.
Μετά την επανεξέτασή σας από ΒΥΕ-ΚΕΠΑ, το σχετικό αποτέλεσμα οριστικοποιείται από ιατρικής πλευράς.

9. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για την παράταση της πιστοποίησης της αναπηρίας μου πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης, ώστε να μην διακοπεί η καταβολή της σχετικής παροχής ή οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνω κ.λπ.;

Η υποβολή αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας για παράταση σχετικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προγενέστερα εκδοθείσας γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ. Δηλαδή, εάν το δικαίωμα λήγει στις 31/12/20… η αίτηση για την παράταση μπορεί να υποβληθεί από 01/10/20…. και μετά.

10. Σε περίπτωση επιδείνωσης της πάθησής μου για την οποία διαθέτω γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ ή σε περίπτωση εμφάνισης νέας πάθησης για την οποία δεν έχω προηγουμένως αξιολογηθεί, τι πρέπει να κάνω για την επανεξέτασή μου από υγειονομική επιτροπή;

Αίτηση επιδείνωσης μπορεί να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασής σας, ή και πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας εφόσον έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σας σε δημόσιο νοσοκομείο, ή νέα πάθηση.
Ευνόητο είναι ότι η επιδείνωση ή νέα πάθηση πρέπει να αναφέρεται ρητά από τον θεράποντα ιατρό σας στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να αποδεικνύεται με ανάλογα ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές εξετάσεις.
Στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αίτηση επιδείνωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά στον φορέα σας, ο οποίος ακολούθως σας παραπέμπει για πιστοποίηση της αναπηρίας σας στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.