υπηρεσίες υγείαςΗ τελευταία έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς το έτος 2017, δείχνει ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό πληρώνει το μήνα κατά μέσο όρο 103 ευρώ για υπηρεσίες Υγείας.

Το ποσό αυτό μεταφράζεται σε 7,3% του συνολικού μηναίου προϋπολογισμού των νοικοκυριών. Η δαπάνη δε στα νοικοκυριά που έχουν ηλικιωμένους φθάνει στο 13,4% επί του συνόλου των μηναίων εξόδων.

Αντίστοιχα, τα φτωχά νοικοκυριά ξοδεύουν 8,5% του μηνιαίου προϋπολογισμού τους σε ιατρική – φαρμακευτική περίθλαψη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΛΣΤΑΤ, η χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης είναι ακριβότερη.

Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασιλείο, το μέσο νοικοκυριό ξοδεύει μόλις 1% του μηνιαίου εισοδήματός του σε υπηρεσίες υγείας. Το μέσο ισπανικοί νοικοκυριό πληρώνει κάθε μήνα για την υγεία 3,4% του εισοδήματός του, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σε Σερβία και Ιταλία είναι 4,4% και 4,8%. Ελαφρώς χαμηλότερο από την Ελλάδα είναι το ποσοστό στη Βουλγαρία (7,1%).