Για πρώτη φορά ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιοποίησε το σύνολο των παροχών των φαρμακευτικών εταιρειών σε γιατρούς και επιστημονικούς φορείς (επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία).

Τα στοιχεία ωστόσο είναι ελλιπή αφού δεν περιλαμβάνονται όλες οι εταιρείες που δρατηριοποιούνται στη χώρα αλλά μόνο όσες προχώρησαν σε καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΟΦ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύσε ο ΕΟΦ βάσει του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270) αναρτήθηκαν οι παροχές, για το έτος 2017, των εταιρειών βάσει του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270) και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι  υπ’ αριθμ. 2/2017 και 5/2016 γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα στοιχεία που προκύπτουν είναι:

 • To 2017 οι φαρμακευτικές εταιρείες έδωσαν 47.817.159 ευρώ
 • Οι επιστημονικοί υγειονομικοί φορείς έλαβαν 35.135.073 ευρώ
 • Οι επιστήμονες υγείας για επιστημονικά και προωθητικά συνέδρια 12.736.066.
 • Τα αιτήματα στο ΕΟΦ για επιστημονικά συνέδρια ήταν 5000 και αφορούσαν 250.000 μετακινήσεις.
 • Η χώρα μας διαθέτει 1300 επιστημονικές εταιρείες για 45 ιατρικές ειδικότητες και εξειδικέυσεις.
 • Πρώτη σε δαπάνες είναι η Pfizer Hellas με 3.628.904 ευρώ (2.298.028 ευρώ σε επιστημονικές εταιρείες και 1.330.875 ευρώ σε επιστήμονες υγείας)
 • Δεύτερη σε δαπάνες είναι η Novartis με 3.247.879 ευρώ (3.204.713 ευρώ σε επιστημονικές εταιρείες και 43.166 ευρώ σε επιστήμονες υγείας)
 • Τρίτη σε δαπάνες είναι η Sanofi Aventis με 2.461.180 ευρώ (1.614.672 ευρώ σε επιστημονικές εταιρείες και 846.508 ευρώ σε επιστήμονες υγείας)
 • Από τα 35.135.073 των εταιρειών προς επιστημονικούς φορείς στην πρώτη θέση είναι ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ με 1.736.842 ευρώ.
 • Στη δεύτερη θέση είναι η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία με 916.600 ευρώ
 • Στην τρίτη θέση είναι η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος με 680.710 ευρώ.

Ωστόσο επειδή λείπουν τα στοιχεία από πολλές εταιρείες στον ΕΟΦ θεωρούν ότι η συνολική δαπάνη είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που έχει δηλωθεί. Συγκεκριμένα η δαπάνη που δε ημοσιεύτηκε και αφορά το 2016 ήταν τουλάχιστον τριπλάσια. Το συνολικό ποσό ανέρχοταν σε 80-100 εκατομμύρια όπως εκτιμούν άνθρωποι του χωρου του φαρμάκου.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 2017 ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΝΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 2017 ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΦΟΡΕΑ