Ορφανά φάρμακα, φάρμακα για τον καρκίνο και σπάνιες παθήσεις μπαίνουν στην θετική λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, ενώ σε άλλα φάρμακα προστέθηκαν ενδείξεις και νέες μορφές χορήγησης και περιεκτικότητας. Την ίδια ώρα άλλα φάρμακα βγαίνουν από την αποζημίωση με απόφαση του υπουργού Υγείας και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης.

Έτσι, στον θετικό κατάλογο προστίθενται οι παρακάτω δραστικές ουσίες:

 • Λαροτρεκτινίμπη.
 • Δαουνορουβικίνη – Κυταραβίνη.
 • Ισατουξιμάμπη
 • Εμβόλιο VAXNEUVANCE
 • Λιραγλουτίδη
 • Risdiplam
 • Τουκατινίμπη
 • Βερισιγουάτη
 • Γιβοσιράνη
 • Γοσερελίνη

Για τα σκευάσματα σιδήρου και μαγνησίου

Επίσης, με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η παραμονή στην λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων σκευασμάτων μαγνησίου για την αντιμετώπιση και θεραπεία της συμπτωματικής υπομαγνησιαιμίας για 4 εβδομάδες και αιτιολόγηση στην περίπτωση που χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία για όλα τα per os σκευάσματα.

Για τα σκευάσματα σιδήρου ισχύει η παραμονή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων για:

 • Θεραπεία σιδηροπενικής αναιμίας
 • Κλινική ανταπόκριση μετά από 1 μήνα θεραπείας
 • Διάρκεια θεραπείας: 3 μήνες μετά τη διόρθωση της αναιμίας, μέγιστη διάρκεια 6 μηνών
 • Εξαιρούνται τα νεογνά

Ωστόσο τα σκευάσματα αυτά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα καθώς εκκρεμεί η εισήγηση της ΕΑΑΦΑΧ η θητεία της οποίας έχει πάρει παράταση έως και σήμερα.