Αλλαγές σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας στην τιμολόγηση και στη διάθεση των φαρμακευτικών σκευασμάτων στους ασθενείς.

Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην τιμολόγηση και στη διάθεση των φαρμάκων το υπουργείο ευελπιστεί οι ασθενείς να μπορούν να βρίσκουν ευκολότερα τα φάρμακα τους και με μικρότερη συμμετοχή. Παράλληλα επιχειρείται να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Υγείας αναμένεται τις επόμενες μέρες να δημοσιοποιήσει τις οριστικές θέσεις του στην επιτροπή που έχει συσταθεί µε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Όσον αφορά στις φαρμακευτικές εταιρείες ο στόχος του υπουργείου είναι διττός αφενός να διευκολυνθούν τόσο οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες και τα γενόσημα που παράγουν όσο και οι πολυεθνικές που διαθέτουν καινοτόμα φάρμακα.

Σχετικά με τους ασθενείς προσανατολισμός του υπουργείου είναι να μειώσει τη συμμετοχή των ασθενών στην αγορά φαρμάκου γι’ αυτό το επόμενο διάστημα μελετάται η μείωση στις συμμετοχές ακόμη και στα πρωτότυπα φάρμακα.

Μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής:

Το 2019 θα ενισχυθεί µε 40 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για τα νοσοκομειακά φάρμακα που σήμερα κινείται περίπου στα 530 εκατ. ευρώ, ώστε να μειωθεί το clawback.

Δελτίο τιμών και ανατιμολόγηση των φαρμάκων µία φορά τον χρόνο. Αλλαγή που βρίσκει σύμφωνες και τις φαρμακευτικές.

Αλλαγή στην τιμολόγηση των φαρμάκων. Από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης, θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των δύο χαμηλότερων τιμών στην Ευρωζώνη. Έτσι θα υπάρξουν μειώσεις στις τιµές των φαρμάκων, αλλά και κάποιες μικρές αυξήσεις, ενώ σε όσα φάρμακα μειωθεί η τιµή η συμμετοχή των ασθενών θα είναι μικρότερη.

Επιπλέον θα έχουμε αλλαγή στις επιβαρύνσεις που είχαν επιβληθεί για την εισαγωγή ενός νέου φαρμάκου στη χώρα µας. Το υπουργείο Υγείας αλλάζει την επιβολή της υποχρεωτικής έκπτωσης (rebate), και θα υπάρξει μείωση και τον πρώτο χρόνο θα επιβάλλεται έκπτωση 5%, ώστε τα επόμενα πέντε χρόνια να μειώνεται σταδιακά έως το 1%.