Έτσι, η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου φέρνει αναδρομικά στις τσέπες των γιατρών, που μπορεί να φθάσουν ακόμη και τις 60.000 ευρώ. Σε αυτήν την απόφαση έφτασε ο Άρειος Πάγος αφού προηγουμένως είχαν εκδοθεί πρωτοβάθμιες αλλά και εφετειακές αποφάσεις, οι οποίες δικαίωναν τους γιατρούς .

Σύμφωνα με την αρεοπαγιτική απόφαση ο νόμος 4093/2012 είναι αντισυνταγματικός γιατί:

  1. Δεν προέβη σε «εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από τις εν λόγω μειώσεις», ούτε «αν το αναμενόμενο οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τις μειώσεις είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από τις επιπτώσεις των μειώσεων». Δηλαδή νομοθετήθηκαν μειώσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν συνολικά ζημία αντί για όφελος και πιθανότατα προκάλεσαν ζημία.
  2. Δεν εξετάστηκε από το νόμο «αν θα μπορούσαν να ληφθούν άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος» ως προς τη μείωση των δημοσίων δαπανών, αλλά με μικρότερο κόστος για τους γιατρούς του ΕΣΥ.
  3. Δεν εξετάστηκε αν οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ παραμένουν μετά τις νέες μειώσεις επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και ανάλογες της αποστολής που τους έχει ανατεθεί με το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος.

Τα δικαστήρια στα οποία είχαν προσφύγει οι γιατροί έχουν επιδικάσει μεικτές μηνιαίες διαφορές περίπου στα 1000 ευρώ, με τα συνολικά ποσά να φθάνουν τις 50.000 ακόμη και τις 60.000 ευρώ αναδρομικά για τους προσφεύγοντες.

Πηγή: ethnos.gr