Με το νοµοσχέδιο ο πολίτης αποκτά δωρεάν προσωπικό γιατρό, ο οποίος θα είναι ο σύµβουλός του για όλα τα θέµατα υγείας, θα τον κατευθύνει σε προληπτικές εξετάσεις, θα τον ενηµερώνει και θα τον παρακολουθεί

iatros hrimata

Στις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής αναµένεται να έρθει την ερχόµενη εβδοµάδα το νοµοσχέδιο του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, για τη µεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και την οργανωτική και διοικητική ανασυγκρότηση του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Με το νέο σχέδιο νόµου κάθε πολίτης αποκτά τον προσωπικό του γιατρό, έχει πρόσβαση σε περισσοτέρους ειδικούς γιατρούς, αναβαθµίζονται οι δηµόσιες δοµές Υγείας, διασφαλίζονται ποιοτικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες και διευρύνονται οι παροχές για τον πολίτη. Μάλιστα, µια πολύ ευχάριστη έκπληξη επιφυλάσσουν η κυβέρνηση και ο κ. Πλεύρης για τους γιατρούς µε το εν λόγω νοµοσχέδιο, το οποίο θέτει στο επίκεντρό του τον πολίτη. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε πολύ καλά πληροφορηµένες πηγές των «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ», ακόµα και µε 4.000 ευρώ τον µήνα, έναντι των 2.000 ευρώ που ισχύουν µέχρι σήµερα, σχεδιάζει ο υπουργός Υγείας να αµείβονται εκείνοι οι προσωπικοί γιατροί της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο ανώτατο επίπεδο στο σύστηµα, δηλαδή να παρακολουθούν και να τηρούν τους ψηφιακούς ιατρικούς φακέλους για το ανώτατο επιτρεπτό όριο πολιτών. ∆εν αποκλείει, µάλιστα, η τελική µηνιαία αποζηµίωση γι’ αυτή την κατηγορία προσωπικών γιατρών να οριστεί ακόµα και πάνω από τα 4.000 ευρώ.

Με το νοµοσχέδιο Πλεύρη ο πολίτης αποκτά δωρεάν προσωπικό γιατρό, ο οποίος θα είναι ο σύµβουλός του για όλα τα θέµατα υγείας, θα τον κατευθύνει σε προληπτικές εξετάσεις, θα τον ενηµερώνει και θα τον παρακολουθεί. Μάλιστα, ο προσωπικός γιατρός θα επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη. Για να επιτευχθεί ο ως άνω στόχος, θα δοθούν κίνητρα, προκειµένου να υπάρχουν περισσότεροι γιατροί στη διάθεση των πολιτών. Θα δοθούν επίσης κίνητρα στους πολίτες, προκειµένου αυτοί να εγγράφονται στους προσωπικούς γιατρούς. Ετσι, διευρύνεται το δίκτυο των συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ ειδικών γιατρών και ο πολίτης θα έχει πλέον επιλογή ανάµεσα σε πολλούς.

Εξάλλου, καµία περιφέρεια της χώρας δεν θα στερείται γιατρό και υπηρεσίες Υγείας, ενώ αναµένεται να βελτιωθούν οι υποδοµές των Κέντρων Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας των δηµόσιων δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας µε ιδιωτικές δοµές, προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο οι ανάγκες του πολίτη να καλύπτονται δωρεάν και στο σύνολό τους.

Απογευματινά χειρουργεία

Με το νοµοσχέδιο Πλεύρη παρέχεται επίσης κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον οδοντιατρική περίθαλψη σε εκείνους τους πολίτες που δεν µπορούν να µετακινηθούν, ενώ καλύπτονται τα κενά του ΕΣΥ µε επιπλέον προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, αλλά και µε συµβάσεις µε ιδιώτες γιατρούς. Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί ότι όσοι γιατροί συµβάλλονται µε τον ΕΟΠΥΥ θα παρέχουν επίσης υπηρεσίες στο ΕΣΥ, όταν αυτό απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο, αναµένεται να µειωθούν δραστικά τα κενά του ΕΣΥ σε ιατρικό και άλλο προσωπικό, καθώς και να αυξηθούν οι υπηρετούντες γιατροί, µε θεαµατική βελτίωση στην πρόσβαση των πολιτών στις υγειονοµικές δοµές όλης της χώρας.

Στο ίδιο µήκος κύµατος, θα παρέχονται περισσότερες επιλογές για χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς λίστες αναµονής, µε τη λειτουργία των απογευµατινών χειρουργείων στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, και αυτό µε πολύ χαµηλότερο οικονοµικό κόστος έναντι του ιδιωτικού τοµέα. Υπενθυµίζεται ότι µε το νοµοσχέδιο Πλεύρη αυξάνονται επίσης οι παροχές του ΕΟΠΥΥ προς τον πολίτη και επιβάλλονται ποιοτικά κριτήρια στους ιδιώτες παρόχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου. Τέλος, θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ όλα τα έξοδα για εγκαυµατίες – θύµατα εγκληµατικών ενεργειών, ενώ καταρτίζεται «Μητρώο Εγκαυµατιών – Θυµάτων Εγκληµατικών Ενεργειών», προς τους οποίους θα παρέχεται, κατά παρέκκλιση, κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ ως προς τα φάρµακά τους και όλο το αναγκαίο υγειονοµικό υλικό, καθώς και η αναγκαία κατ’ οίκον νοσηλεία.

Πηγή