Αποζημίωση δαπάνης για την αγορά οπτικών ειδών από τον ΕΟΠΥΥ, οδηγίες προς ασφαλισμένους για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα eopyy.gov.gr

2. Επιλέξτε [ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ]

3. Εισάγετε κωδικούς taxisnet ή (αν έχετε) προσωπικό κωδικό ΕΟΠΥΥ (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη)

4. Επιλέξτε [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ]

5. Επιλέξτε [ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ]: Οπτικά

6. Καταχωρήστε στο πεδίο [ΑΦΟΡΑ] αν πρόκειται για έμμεσο ή άμεσο μέλος και συμπληρώστε ΑΜΚΑ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν “έμμεσο μέλος” εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και τα υπόλοιπα προσωπικά τους στοιχεία. Μόνο στο πεδίο [ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ] εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη πληκτρολογήστε το ΑΜΚΑ τους πάνω αριστερά στο πλαίσιο αναζήτησης).

7. Καταχωρήστε τον Ταχυδρομικό Κώδικα [Τ.Κ.] της κατοικίας σας και ορισμένα στοιχεία θα ενημερωθούν αυτόματα.

8. Στο πεδίο [ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ] αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξη) που σας δόθηκε από το κατάστημα.

9. Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στο πεδίο [ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ] επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη Γνωμάτευση Παροχών ΕΚΠΥ που σας χορήγησε ο οφθαλμίατρος.

10. “Ανεβάστε’ πατώντας [+] “σκαναρισμένα” τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού, πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλου έγγραφου που ταυτοποιεί τον αριθμό ΙΒΑΝ που καταχωρήσατε).

11. Πατήστε [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ]