Αρνητικά συναισθήματα παρουσίασε λόγω της πανδημίας Covid-19 ένα μεγάλο ποσοστό (αθροιστικά 88,7%) επαγγελματιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης για την επίδραση της πανδημίας στην ψυχολογία αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων.

epaggelmaties-ugeias

Η μελέτη των Δ. Μουστακλή, Δ. Μπάτζου, Ε. Κυριακίδου, Δ. Καββαδά, Σ. Χεριστανίδη, Ε. Σιδηρόπουλο, Γ. Παπαζήση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες»,του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, παρουσιάστηκε στο 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

«Η πανδημία της Covid-19 συνιστά μια παγκόσμια απειλή λόγω της εύκολης μετάδοσής της και της ευρείας μετακίνησης των ανθρώπων διεθνώς. Η Ελλάδα κατάφερε να διαχειριστεί το πρώτο κύμα της πανδημίας ικανοποιητικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι επαγγελματίες υγείας έχουν υποστεί σημαντικές ψυχικές συνέπειες εξαιτίας του επικίνδυνου εργασιακού τους περιβάλλοντος», σημειώνεται στη μελέτη με την οποία επιχειρήθηκε η αξιολόγηση του αντίκτυποu της πανδημίας στους επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το 47,2% των ερωτηθέντων στο πλαίσιο της μελέτης δήλωσαν πως το κυρίαρχο συναίσθημα τους κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν η ανησυχία. Συγκρατημένα ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός πως μόλις το 6,3% δήλωσε συμπτώματα κατάθλιψης εξαιτίας της πανδημίας. Στη μελέτη αναφέρεται ότι αθροιστικά, το 88,7% των συμμετεχόντων παρουσίασε αρνητικά συναισθήματα.

Οι γυναίκες φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για το μέλλον της πανδημίας σε σχέση με τους άντρες. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, «ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες που ήταν γονείς, εκδήλωσαν ιδιαίτερη ανασφάλεια ως προς τα προστατευτικά μέτρα της μονάδας τους, σε σχέση με τους άτεκνους επαγγελματίες υγείας».

Από τη μελέτη προέκυψε το συμπέρασμα ότι η ευαισθητοποίηση των φορέων για την εισαγωγή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους χώρους εργασίας, κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στη σωματική και ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας.

Πηγή ΑΠΕ