Συντάκτης: imedical

Νομοσχέδιο υπ. Υγείας: Θεσμικό Πλαίσιο Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, σύσταση του Εθνικού Οργανισμού...

Περισσότερα

Αρθρογραφία

Ηλεκτρονικό κατάστημα