Τροπολογία κατέθεσε το υπουργείο Υγείας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα όρια ηλικίας των επικουρικών ιατρών. Στόχος είναι να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στους καταλόγους σε περισσότερους γιατρούς για την κάλυψη περισσοτέρων θέσεων.

Σύμφωνα με την τροπολογία αλλάζουν τα όρια ηλικίας για τους επικουρικούς γιατρούς του ΕΣΥ. Πλέον οι γιατροί θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις μέχρι την ηλικία των 67 χρόνων.

Επιπλέον παύει να ισχύει πλέον και ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο για να εγγραφεί κανείς στους καταλόγους και να γίνει επικουρικός γιατρός έπρεπε να είχε λάβει τον τίτλο ειδικότητας 10 χρόνια πριν.