Κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της, αναδείχθηκε για το 2018 η εταιρεία Novartis.

Ειδικότερα, με βάση την οικονομική έκθεση για το 2018, οι καθαρές πωλήσεις των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 310,56 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού της προηγουμένης χρήσης 315,73 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,64%. Σημειώνεται πως οι άμεσες πωλήσεις προς το Δημόσιο αποτελούν το 51% των εσόδων για το έτος 2018 (2017: 55%). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν
περίπου στα 11 εκατ. ευρώ, έναντι 8,88 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, κατά το οικονομικό έτος 2018 η εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει τον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία της παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, όπου για το 2018 υπήρξε επιβάρυνση για rebate και clawback ύψους 58,85 εκατ. ευρώ
το οποίο συμψηφίστηκε με αντίστοιχες απαιτήσεις της εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο.