Το νέο νομοσχέδιο με τίτλο Μεταρρύθιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θεσμοθετεί τον αναθεωρημένο σχεδιασμό της ΠΦΥ που καταργεί τα γνωστά μέχρι σήμερα ΠΕΔΥ και επαναπροσδιορίζει τη θέση του οικογενειακού γιατρού.

Μια σειρά από 68 άρθρα, τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα στον χώρο της Υγείας, συμπληρώνει, ή καλύτερα αποτελεί, τον βασικό κορμό του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία περιορίζεται στα πρώτα 26 άρθρα.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα νομοσχέδιο-«σκούπα» που κατατέθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Βουλή και με βάση το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομειακά φάρμακα, την αναδιοργάνωση του ΕΚΕΠΥ καθώς και την ίδρυση και λειτουργία Ημερήσιων Μονάδων Νοσηλείας.

Αναλυτικότερα, με το νέο νομοσχέδιο με τίτλο Μεταρρύθιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θεσμοθετείται ο αναθεωρημένος σχεδιασμός της ΠΦΥ που καταργεί τα γνωστά μέχρι σήμερα ΠΕΔΥ, επαναπροσδιορίζει τη θέση του οικογενειακού γιατρού, επανακαθορίζει το πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτουν οι ιδιώτες γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ και θεσμοθετεί την Ομάδα Υγείας.

Αναπτύσσεται σε δύο νέα επίπεδα:

Στο πρώτο επίπεδο, που αποτελεί το σημείο εισόδου στο ΕΣΥ, θα παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (ΕΠΙ) και τα Τοπικά Ιατρεία (ΤΙ). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, παρέχονται υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας από τα Κέντρα Υγείας, οι οποίες για πρώτη φορά διαχωρίζονται από εκείνες του προηγούμενου επιπέδου.

Νέο συστατικό στοιχείο του ΕΣΥ αποτελούν, ωστόσο, οι ΤΟΜΥ, οι οποίες θα λειτουργούν – σε δύο βάρδιες- ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, όπου θα παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας, θα παρέχουν κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα υγείας, καθώς και φροντίδα ασθενών με χρόνια νοσήματα.

Παράλληλα το Ν/Σ περιέχει, μεταξύ άλλων, διάταξη για τη λειτουργία των ιδιωτικών και δημόσιων Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), για τις οποίες και προβλέπεται: α) δυνατότητα ίδρυσης πέραν των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στα στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νο- Το νομοσχέδιο σοκομεία και στα ΝΠΙΔ (Ωνάσειο, Παπαγεωργίου), β) η κατάρτιση της δυνατότητας ίδρυσης ΜΗΝ από της δημόσιες μονάδες της ΠΦΥ, δεδομένου ότι σε ορισμένες από αυτές λειτουργεί χώρος βραχείας νοσηλείας και γ) η ένταξη -για φορολογικούς λόγους- των αυτοτελών ιδιωτικών ΜΗΝ σε ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ.

Σε άλλο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα της προμήθειας φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια φαρμάκων για όλα τα δημόσια νοσοκομεία και όλες τις ιδιωτικές κλινικές, ανεξάρτητα από το αν είναι άνω ή κάτω των 60 κλινών, στη «νοσηλευτική τιμή».

Η χρέωση προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τα φάρμακα εκτός του νοσηλίου και για τα φάρμακα σοβαρών ασθενειών (ΦΥΚ) γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή ±5% +ΦΠΑ, ενώ και σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αποζημίωση από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης η χρέωση είναι ίδια (πλέον 5% στη νοσοκομειακή τιμή).

Επίσης, σε ένα ακόμη άρθρο περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο δ.σ. του ΕΟΠΥΥ -το οποίο πλέον γίνεται 11μελές- προκειμένου όπως αναφέρεται στο Ν/Σ να «αντιμετωπιστούν και να διευθετηθούν ζητήματα δυσλειτουργίας αυτού». Στο πλαίσιο των αλλαγών, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προστίθεται ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, ο οποίος ορίζεται και αντιπρόεδρος του δ.σ. και επομένως αποκτά πλέον και δικαίωμα ψήφου.

Πηγή: naftemporiki.gr