Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) αποφάσισε να δοθεί στη δημοσιότητα το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία που
βασίζεται στους παρακάτω 7 άξονες:

1. Γεφύρωση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις δράσεις δημόσιας υγείας.
2. Πρόληψη και έλεγχος μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΜΜΝ).
3. Κοινωνικές ανισότητες και πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας – Οικονομία της Δημόσιας Υγείας.
4. Στρατηγικές για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) και των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (ΛΣΥΠ).
5. Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών: πρόληψη και ανοσοποίηση.
6. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας: Διεθνείς Κανονισμοί Υγείας (ΔΚΥ), διασυνοριακές απειλές, μεταδοτικές ασθένειες.
7. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα: μεταρρύθμιση, αναδιοργάνωση και διακυβέρνηση των υπηρεσιών.