Ρητή δέσμευση έχει αναλάβει η κυβέρνηση της ΝΔ για να λειτουργήσει και τις 240 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) – ένα θεσμό που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικώς έλεγε ότι θα καταργήσει η ΝΔ! Φαίνεται όμως ότι ο Θάνος Πλεύρης και η κυβέρνηση κάνουν την ανάγκη φιλότιμο…

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την τελευταία έκθεση των θεσμών για τη χώρα μας. Ενδιαφέρον είναι ακόμη το γεγονός ότι η έκθεση παρουσιάζει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ – το οποίο αναθεωρήθηκε πολλές φορές προς τα πίσω λόγω της πανδημίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι:

“Οι αρχές ενέκριναν την νέα νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις αρχές Μαΐου. Λόγω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση των συμβατικών ρυθμίσεων για τους γενικούς ιατρούς, η υιοθέτηση του παράγωγου δικαίου (εννοεί την έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων) έχει αναβληθεί, αλλά οι αρχές δεσμεύτηκαν να το υιοθετήσουν έως τις αρχές Ιουνίου ενόψει του Eurogroup του Ιουνίου 2022. Το εκτελεστικό παράγωγο δίκαιο θα ορίζει βασικά στοιχεία της λειτουργίας του συστήματος, όπως τα κίνητρα για ένταξη τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών, καθώς και της προσβασιμότητας.

Οι αρχές δεσμεύτηκαν για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Συγκεκριμένα:
• Η εφαρμογή θα ξεκινήσει με την εγγραφή γιατρών στο σύστημα. Συγκεκριμένα, οι αρχές προβλέπουν να ξεκινήσουν οι εγγραφές οικογενειακών γιατρών με τη νέα σύμβαση με το Ενιαίο Ταμείο Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και να εγγραφούν αυτόματα οι γενικοί ιατροί και οι παθολόγοι που εργάζονται στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έως τα τέλη Μαΐου 2022.
• Αμέσως μετά, έως τα τέλη Ιουνίου, οι αρχές σκοπεύουν να ολοκληρώσουν την υποδομή πληροφορικής για εγγραφή και ραντεβού και να ξεκινήσουν με την εγγραφή των πολιτών σε οικογενειακό γιατρό. Η εγγραφή των αυτοαπασχολούμενων οικογενειακών γιατρών στο σύστημα θα προχωρήσει παράλληλα και θα φτάσει σε επίπεδο που θα επιτρέπει την κάλυψη τουλάχιστον του 85% του πληθυσμού έως τον Ιούλιο του 2022.

• Έως τον Οκτώβριο, οι αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να ενεργοποιήσουν το καθεστώς κινήτρων για εγγραφή και φύλαξη και να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον το 25% του πληθυσμού μέχρι τον ίδιο χρόνο, με το 50% του πληθυσμού να έχει εγγραφεί έως το τέλος του 2022.
Όλες οι υπόλοιπες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα είναι ανοιχτές έως τον Ιούνιο του 2023″.

Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι

“Μέχρι τον Οκτώβριο, οι αρχές θα ενεργοποιήσουν το σύστημα κινήτρων/αντικινήτρων για εγγραφή των πολιτών στα μητρώα των οικογενειακών ιατρών. Η μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αντιπροσωπεύει βασικό στοιχείο του προγράμματος οικονομικής βοήθειας με πρωταρχικούς στόχους την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και την ενίσχυση της διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας.

Η καταγραφή του πληθυσμού και ένα αποτελεσματικό σύστημα ΠΦΥ είναι βασικά καθοριστικά στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Στο νέο πλαίσιο, αυτά τα βασικά στοιχεία επιδιώκονται μέσω οικονομικών κινήτρων. Ένα τέτοιο σύστημα, εάν εφαρμοστεί πλήρως, έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους. Ταυτόχρονα, δημιουργεί προκλήσεις για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης και την επίτευξη του στόχου της πλήρους πληθυσμιακής κάλυψης, ο οποίος θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά”.

Πηγή