O ΟΓΑ, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους Ασφαλισμένους του, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, στην εφαρμογή των Ανταποκριτών, φόρμα μέσω της οποίας θα συντάσσεται η αίτηση για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας – λοχείας των Ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Απώτερος στόχος του ΟΓΑ είναι ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, και ο έλεγχος των αιτήσεων να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, Κατά το μεταβατικό όμως στάδιο η «Αίτηση» θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, θα εκτυπώνεται και θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακό Υποκατάστημα).

Η «Αίτηση», που αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια όσων δηλώνονται από την αιτούσα, θα συμπληρώνεται εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τα οποία επικαιροποιούνται με την παρούσα εγκύκλιο.

Παραθέτουμε ακολούθως: Α. Το θεσμικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Α. i. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΟΓΑ.

Η χορήγηση του επιδόματος προβλέπεται από το άρθρο 78 Ν.1541/1985 (ΦΕΚ 68/Α/18-04-1985) και την Κ.Υ.Α. αρ. Φ 40034/οικ.1641/105(ΦΕΚ 131/Β/29-01-2004). Αποτελεί παροχή σε χρήμα και ανέρχεται μέχρι του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (άρθρο 4 του ν. 2458/1997), όπως ισχύει κάθε φορά.

Για το έτος 2016 το ποσό έχει καθοριστεί στα 486,77 €. Σε περίπτωση τοκετού διδύμων ή τριδύμων, το επίδομα αυξάνεται κατά 50% για κάθε παιδί, πλέον του ενός.

ii. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ. Η παροχή επιδόματος κυοφορίας-λοχείας χορηγείται στις ασφαλισμένες για ασθένεια στον Ο.Γ.Α. από άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα.

Προκειμένου να χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα στην αιτούσα, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, κατά το χρόνο τοκετού:

– να είναι καταχωρημένη με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στη διαδικτυακή υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΗΔΙΚΑ», μέσω της οποίας ενημερώνεται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης (σύστημα ΑΤΛΑΣ).

 να έχει στην κατοχή της βιβλιάριο υγείας Ο.Γ.Α..

– εάν η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., θα πρέπει κατέχει τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Υποβάλλονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας της αιτούσης:

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του/των παιδιού/ών για το/τα οποία ζητείται το επίδομα.

2. Βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ από την οποία να προκύπτει ότι η αιτούσα δικαιούταν περίθαλψη από τον ΟΓΑ, κατά τον χρόνο του τοκετού. Η βεβαίωση αυτή είναι ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης.

3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο η ανωτέρω είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, για να κατατεθεί από τον ΟΓΑ το ποσό του επιδόματος, μετά την έγκρισή του. Στο αντίγραφο θα πρέπει, εκτός από τον αριθμό λογαριασμού, να εμφανίζεται και ο αριθμός ΙΒΑΝ.

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εντύπου στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της αιτούσης.

5. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ε.Ε. ή δελτίου μόνιμης διαμονής.

6. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλει φωτοαντίγραφο της Αδείας Διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία τοκετού.

www.dikaiologitika.gr