Δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά προσφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ σε όσους και όσες εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Προκειμένου ένας υποψήφιος επιμελητής/μία υποψήφια επιμελήτρια να ολοκληρώσει την αίτησή του/της στο Μητρώο Επιμελητών θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει πιστοποιητικό γνώσεων πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Όσοι και όσες δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, μπορούν, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησής τους, στην ερώτηση, «αν υπάρχει πιστοποιητικό», να απαντήσουν αρνητικά, δηλαδή «Όχι» και να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής στα δωρεάν σεμινάρια του ΕΚΑΒ, επιλέγοντας το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, θα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στη λίστα εκπαιδευομένων που τηρείται στο help desk του προγράμματος και θα ειδοποιούνται, στη συνέχεια, ηλεκτρονικά για το χρόνο και τον τόπο της εκπαίδευσής τους.

Η εκπαίδευση αποτελείται από δύο τμήματα, το θεωρητικό, που γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας e-class του ΕΚΑΒ και το πρακτικό, το οποίο ορίζεται στο πλησιέστερο για τον/την εκπαιδευόμενο/η εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΚΑΒ, βάσει διαθεσιμότητας. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται από επαγγελματίες διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική και, σε περίπτωση μη εμφάνισης ή αποτυχίας στην πρακτική δοκιμασία, η εκ νέου δωρεάν συμμετοχή αποκλείεται. Σημειώνεται πως τα πρώτα σεμινάρια ξεκίνησαν ήδη και θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα.