Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά του Υγεία από τη Hellenic Healthcare. Πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία στο χώρο της υγείας.
Πλέον η Hellenic Healthcare S.a.r.l, που ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή κεφαλαίων CVC Capital Partners καθίσταται ηγέτης του ανερχόμενου κλάδου της ιδιωτικής Υγείας.
Η συμφωνία εξαγοράς που ολοκληρώθηκε το περασμένο Καλοκαίρι, προέβλεπε τιμή ανά μετοχή 0,95 ευρώ. Το CVC θα καταβάλει συνολικά 204,4 εκατ. για την απόκτηση του 70,38%, που κατέχει η MIG.

Η συνολική αποτίμηση για το 100% του Υγεία στα 290,4 εκατ. ευρώ.
Πλέον στον όμιλο του CVC περιλαμβάνονται τα γενικά νοσοκομεία Metropolitan, Metropolitan General (πρώην ΙΑΣΩ General) και Υγεία, καθώς και τα μαιευτήρια Μητέρα και Λητώ.
Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σχετική απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθ. 667/2018 απόφασή της, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου (αποκλειστικός έλεγχος) της εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε» από την εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.».

Η CVC αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως με σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της υγείας, και ειδικότερα στον τομέα των ιδιωτικών κλινικών, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια (μεταξύ άλλων στην Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία) ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σήμερα σε 88 δις δολάρια παγκοσμίως.