Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει τους φαρμακοποιούς για διάφορα μέτρα που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown, τα οποία είχαν τεθεί σε ισχύ έως την 30η Ιουνίου και δεν έχουν πάρει ακόμα παράταση, εφόσον δεν υπάρχει σχετική επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας.

ayli syntagografisi

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, στις 23 Ιουνίου έστειλε έγγραφο στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια για το θέμα αυτό αλλά δεν έχει πάρει καμία απάντηση. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι πλέον σε ισχύ τα εξής:
  • Η διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους χρονίως πάσχοντες και εκτέλεσής τους (άρθρο 49 της ΠΝΠ 68Α/ 20.03.2020).
  • Η διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ edapy (άρθρο 53 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020).
  • Μη υποχρέωση θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό (ΕΟΠΥΥ- ΔΒ3Ε/427/οικ.12459/13.05.2020).
  • Μη υποχρέωση ύπαρξης στρογγυλής σφραγίδας του Νοσοκομείου, της κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών και σφραγίδα της μονάδας υγείας του ΠΕΔΥ, για συνταγές που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Δομές (ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/7/3.4.2020).

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ’μυνας έχει ενημερώσει πως έως τις 30 Ιουνίου 2020 θα γίνονταν δεκτές χειρόγραφες συνταγές φαρμάκων. Η περίοδος μετάβασης στην αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών συνταγών δεν θα πάρει άλλη παράταση.

Τονίζεται τέλος ότι παραμένουν σε ισχύ μέτρα για τα οποία έχει ήδη δοθεί προθεσμία έως το Σεπτέμβριο (30/09/2020) και αυτά είναι:
  1. Η άυλη συνταγογράφηση με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020.
  2. Οι υποβολές αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ (έγγραφο Αρ. Πρωτ. 5305/30.06.2020).

Πηγή