Προβληματισμός επικρατεί στις φαρμακευτικές εταιρίες εξαιτίας της φαρμακευτική δαπάνης καθώς το clawback άγγιξε το 47%!

Αυτή την ανεξέλεγκτη πορεία του clawback και του rebate ανέδειξε και μελέτη του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2018 εκτιμάται ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα καταβάλλουν 560 εκατ. ευρώ σε clawback και 430 εκατ. ευρώ σε rebate.

Τα πράγματα επιδεινώνονται περισσότερο στη φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων.

Η δαπάνη για το 1ο δίμηνο του έτους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ανέρχεται στα 122.800.000 εκατ. ευρώ, σε έναν προϋπολογισμό 83.320.000 εκατ. ευρώ, για τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2019.

Δηλαδή η υπέρβαση υπολογίζεται στα 39.480.000 ευρών, το 47% του προϋπολογισμού.