Οι καρδιολόγοι ζητούν την οικονομική ενίσχυση των κωδικών των υπερήχων αλλά ενδεχομένως και άλλων κωδικών που έχουν υψηλό Clawback , αναλογικά με το ύψος του.

kardiologoiΣύμφωνα με πληροφορίες που έχει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων
Ελλάδος (ΕΕΚΕ), το Clawback του 2018 θα είναι πάλι σε υψηλά επίπεδα και ιδίως για τους υπερήχους, θα είναι πάνω από 40%. Έτσι οι καρδιολόγοι ζητούν την οικονομική ενίσχυση των κωδικών των υπερήχων αλλά ενδεχομένως και άλλων κωδικών που έχουν υψηλό Clawback, αναλογικά με το ύψος του.

Οι προτάσεις των καρδιολόγων είναι:

  • Να διατεθούν σε αυτούς τους κωδικούς τα ποσά που δεν έχουν διατεθεί στους οικογενειακούς ιατρούς, αφού από τους 2800 που έπρεπε να συμβληθούν αυτήν την στιγμή δεν υπάρχουν πάνω από 500.
  • Από 1/8/2018 έχουν καταργηθεί οι συμβάσεις των Παθολόγων, Γενικών Ιατρών και Παιδιάτρων, συνεπώς υπάρχει ένα σημαντικό ποσό που εκτιμάται ότι είναι πάνω από 20.000.000 ευρώ που μπορεί να διατεθεί χωρίς καμία υπέρβαση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Οικονομική ασφυξία:

Η ΕΕΚΕ προτείνει επίσης το Clawback παρελθόντων ετών που κρατείται
από τον ΕΟΠΥΥ να μην παρακρατηθεί από την υποβολή του Αυγούστου, δεδομένου
ότι είναι μικρή σε ύψος.

Αν δεν συμβεί αυτό οι καρδιολόγοι αναφέρουν ότι είναι ορατός ο κίνδυνος τα εργαστήρια, κλινικοεργαστηριακά ιατρεία και πολυϊατρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους τον μήνα που θα πληρωθεί ο Αύγουστος.