Επικαιροποιημένος Κατάλογος των προϊόντων που έχουν κοινοποιηθεί στο Μητρώο Ι/Π. Ο ΕΟΦ δημοσιεύει τον επικαιροποιημένο κατάλογο των αυτοδιαγνωστικών τεστ (self tests) που έχουν λάβει Πιστοποιητικό CE από Κοινοποιημένο Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Μητρώο Ι/Π του ΕΟΦ. Αυτά είναι:

rapid_tests

1. «Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card» της κατασκευάστριας εταιρείας Xiamen Boson Biotech με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την Ε.Ε. την εταιρεία LOTUS NL B.V (Netherlands).

2. «FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)» της Acon Biotech (Hangzhou) με αντιπρόσωπο την MEDNET GMBH (Germany).

3. «SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal 5 Tests» της SD Biosensor με αντιπρόσωπο την MT Promedt (Germany).

4. «SGTi-flex COVID-19Ag» της Sugentech INC. με αντιπρόσωπο την MT Promedt Consulting.

5. «Wondfo SARS-CoV-2 Antigen Test (Lateral Flow Method)» της Guangzhou Wondfo Biotech με αντιπρόσωπο την εταιρεία Qarad B.V.B.A (Belgium).

6. «COVID-19-CHECK-1 ANTIGEN» της Vedalab (France).

7. «COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)» της Hangzhou Alltest Biotech με αντιπρόσωπο την Mednet GMBH (Germany).

8. «SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab)» της Hangzhou Alltest Biotech με αντιπρόσωπο την Mednet GMBH (Germany).

9. «Rapid COVID-19 Antigen Self-Test» της Healgen Scientific Limited Liability Company (China) με αντιπρόσωπο την Shanghai International Holding CORP.