Σε απάντηση της επιστολής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για τα σημειώματα που εστάλησαν από τον ΕΟΠΥΥ σε όλους τους συμβεβλημένους και πιστοποιημένους ιατρούς, αναφορικά με τη μέχρι σήμερα συνταγογράφησή τους, σας ενημερώνουμε ότι τα σημειώματα που αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενημέρωση κάθε πιστοποιημένου και συμβεβλημένου ιατρού για την μηνιαία συνταγογραφία του ιδίου, βασισμένα στις εκτελεσμένες συνταγές.

PIS

Τα ενημερωτικά σημειώματα έχουν σκοπό να λειτουργήσουν βοηθητικά των ιατρών μελών του Π.Ι.Σ., ώστε να εντοπίσουν δείκτες που τυχόν δεν αιτιολογούνται από την καθημερινή τους πρακτική και τους οποίους θα έχουν ενδεχομένως περιθώριο να βελτιώσουν, αναλόγως π.χ. της δομής που απασχολούνται.

Τα κριτήρια και η διαδικασία ελέγχου συνταγών προσδιορίζονται στη νομοθεσία (Π.Δ. 121/2008, άρθρο 92 του ν.4600/2019) και είναι ανεξάρτητα από την ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων.

Ο Οργανισμός αναπτύσσει στο πληροφοριακό του σύστημα εφαρμογή, που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία, όπου κάθε ιατρός θα έχει πρόσβαση σε λεπτομερέστερη ανάλυση της συνταγογραφίας του.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της συνεργασίας με τους επαγγελματίες υγείας, οι όποιες παρατηρήσεις του Π.Ι.Σ. για τη βελτίωση των ενημερωτικών σημειωμάτων, κρίνονται επιθυμητές.