Σας ενημερώνουμε ότι,κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 3578/ΦΕΚ 3234/Β/04.08.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπουργών Υγείας-Επικρατείας με θέμα: Διαδικασία διακίνησης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη δυνατότητα έκδοσης, διακίνησης και εκτέλεσης άυλου παραπεμπτικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

eopyy-iatroi

Στην περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος, που έχει επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση παραπεμπτικού διαγνωστικών εξετάσεων , αντιμετωπίσει κατά την εκτέλεση αυτού, άρνηση εκτέλεσης από τον συμβεβλημένο πάροχο που θα απευθυνθεί (Διαγνωστικό Κέντρο), καλείται να κοινοποιήσει αυτή την ενέργεια στον Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων και καταγγελιών του ΕΟΠΥΥ, στο emailcomplaints@eopyy.gov.gr, με τα στοιχεία του Παρόχου που αρνήθηκε την Εκτέλεσητου παραπεμπτικού