Σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων των εταιριών – παρόχων υγείας, που οι πιο πολλές πρέπει να ανανεωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε την απόφαση 1712/ΔΣ624/19.12.19 και εντός των ημερών αναμένεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας που θα παρατείνει επ’ αόριστο τις συμβάσεις των εταιριών.