Ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην έκδοση οδηγιών σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απόδοσης αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών και συνοδών αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 56 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β4898/2/2018).

Α) Μετακίνηση Δικαιούχου με Μ.Μ.Μ., ΙΧ και ΤΑΧΙ

Δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την δαπάνη μετακίνησης των ιδίων καθώς και συνοδού εφόσον απαιτείται.

Δικαιολογητικά Αποζημίωσης Δαπάνης Μετακίνησης

α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥτου τόπου κατοικίας του ασθενή.

Για την αποζημίωση δαπάνης μετακίνησης του συνοδού, όταν η γνωμάτευση έχει εκδοθεί από θεράποντα ιατρό, απαιτείται και συνυπογραφή αυτής από τον από τον Δ/ντή του Νοσοκομείου ή του ΚΥ εφόσον ο δικαιούχος είναι άνω των 18ετών.

Η δαπάνη μετακίνησης συνοδού αποδίδεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μετακίνησης παιδιών και εφήβων έως 18 ετών καθώς και σε δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω.

β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή
γ) Εισητήρια της οικονομικότερης θέσης του μέσου μαζικής μεταφοράς με το οποίο μετακινήθηκαν

Μετακίνηση με ΙΧ υποβάλλονται:

α) Απόδειξη βενζίνης
β) Αποδείξεις διοδίων
γ) Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Μετακίνηση με ΤΑΧΙ υποβάλλονται:

α) Απόδειξεις πληρωμής κομίστρου
β) Αποδείξεις διοδίων
γ) Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Η αποζημίωση καταβάλλεται βάση της χιλιομετρικής απόστασης με 0,15€ / χιλιόμετρο.

Β)Μετακίνηση δικαιούχου με αεροπλάνο

α) Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αποζημίωση της μετακίνησης με αεροπλάνο του ασθενή και του συνοδού του, πέραν της ιατρικής βεβαίωσης για την αναγκαιότητα μετακίνσηης μετά συνοδού ,απιτείται γνωμοδότηση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) καθώς και σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
β) Ειδικότερα για την αποζημίωση δαππανών μετακίνησης με αεροπλάνο στους καρκινοπαθείς ασφαλισμένους και συνοδούς αυτών δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΑΥΣ και το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.