Η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό πρέπει να διενεργείται εντός διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της έκδοσή τους.

fisikotherapeia

Η ισχύς του παραπεμπτικού για φυσικοθεραπείες είναι έως 60 ημέρες, ενώ η θεώρηση από επιθεωρητή γιατρό πρέπει να γίνεται μέσα σε 20 μέρες.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε εγκύκλιο του γενικού διευθυντή του ΕΟΠΥΥ Γιώργου Αγγούρη, η οποία παρατίθεται πιο κάτω.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται πως παραπομπή για φυσικοθεραπείες διενεργείται από τους ιατρούς σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, μόνο ηλεκτρονικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω πιστοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έπειτα από έγκριση ελεγκτή ιατρού.

Σημειώνεται, επίσης, πως τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών, από την ημερομηνία της έκδοσης της γνωμάτευσης, ενώ η ημερομηνία θεώρησης από ελεγκτή ιατρό, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται επί του παραπεμπτικού.

Κατόπιν των παραπάνω, τονίζονται τα εξής:

  • Οι θεραπείες υπόκεινται σε έγκριση ελεγκτή ιατρού.
  • Η ισχύς του παραπεμπτικού είναι διάρκειας 60 ημερών.
  • Για τα παραπεμπτικά ισχύος 30 ημερών, η θεώρηση πρέπει να διενεργείται εντός 10 ημερολογιακών ημερών.

Η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό των παραπεμπτικών για διενέργεια φυσικοθεραπειών πρέπει να διενεργείται εντός διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της έκδοσή τους.

Παραπεμπτικά με ημερομηνία ελέγχου εκτός του ανωτέρω διαστήματος δεν γίνονται αποδεκτά από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.