Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων, χωρίς απαίτηση έγκρισης εκτέλεσης που εκδίδονται για επιθέματα, με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP).

Γνωστοποιείται ότι από τη Τρίτη 17/01/2023 επεκτείνεται η εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ) με τη χρήση του ειδικού κωδικού μιας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP) και στην κατηγορία για τις γνωματεύσεις χωρίς απαίτηση έγκρισης εκτέλεσης που εκδίδονται για επιθέματα.

Η εφαρμογή θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις κατηγορίες ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ.

Δείτε αναλυτικά 72f34144-336a-48de-939e-548fc890be0f