Ο ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωση του ενημερώνει για την Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP).

Αναλυτικά:

Γνωστοποιείται ότι από τη Δευτέρα 24/10/2022 ξεκινά σταδιακά η εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ) με τη χρήση του ειδικού κωδικού μιας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP).

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται αρχικά για τις γνωματεύσεις που εκδίδονται για Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής (ΣΕΔ) και θα επεκταθεί άμεσα σε όλες τις κατηγορίες ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ.

Η διαδικασία χρήσης του OTP κωδικού είναι η εξής:

Κατά την έκδοση αποθήκευση της γνωμάτευσης ΣΕΔ μέσω της εφαρμογής Συνταγογράφησης Παροχών ΕΚΠΥ (eMaterialPrescription), αποστέλλεται στον ασφαλισμένο μήνυμα κινητού τηλεφώνου (SMS), στο οποίο περιλαμβάνεται ο Kωδικός μιας χρήσης για Επιβεβαίωση Εκτέλεσης (OTP) που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της γνωμάτευσης από το συμβεβλημένο
πάροχο του ΕΟΠΥΥ,
μέσω eΔΑΠΥ Παροχών.

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα σταλεί το SMS αναζητείται με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:
1. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που έχει πιστοποιήσει ο ασφαλισμένος στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) του

2. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών των υπηρεσιών του
www.gov.gr

Εάν ο αριθμός κινητού δεν είναι καταχωρημένος σε κανένα από τα παραπάνω μητρώα, τότε το πεδίο θα πρέπει υποχρεωτικά να το καταχωρήσει ο συνταγογράφος Ιατρός. Στην περίπτωση αυτή, ο συνταγογράφος Ιατρός θα πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για την ανάγκη πιστοποίησης του αριθμού κινητού του τηλεφώνου στον προσωπικό του ΦΑΥ, ώστε σε επόμενη συνταγογράφηση το κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου να ανακτάται αυτόματα από τον ΦΑΥ.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων αποστέλλονται διακριτά μηνύματα SMS με τους αντίστοιχους κωδικούς επιβεβαίωσης εκτέλεσης (OTP) για κάθε μία (μηνιαία) γνωμάτευση

Κατά την εκτέλεση στην εφαρμογή eΔΑΠΥ Παροχών (eDAPYAllMaterial), των γνωματεύσεων από το συμβεβλημένο πάροχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται το πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης Εκτέλεσης», όπου ο πάροχος θα καταχωρεί (συμπληρώνει) τον εξαψήφιο (6ψήφιο) κωδικό OTP που του έχει δώσει ο ασφαλισμένος, στο πεδίο που επισημαίνεται στον κάτωθι πίνακα:

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα προβολής ή ανανέωσης του κωδικού επιβεβαίωσης εκτέλεσης μέσω του προσωπικού του ΦΑΥ στη στήλη «Κωδικός Επιβεβαίωσης Εκτέλεσης» στο μενού «Γνωματεύσεις», ως φαίνεται κατωτέρω:

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέσω email στη διεύθυνση: edapy@eopyy.gov.gr , ενώ για επιχειρησιακά θέματα στη διεύθυνση: medproducts@eopyy.gov.gr

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την επέκταση της χρήσης κωδικών OTP και στις υπόλοιπες παροχές ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η ύπαρξη του στοιχείου επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο) για την έκδοση/ εκτέλεση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης με χρήση OTP προκειμένου ο ασφαλισμένος να λάβει την σχετική παροχή, καθώς επίσης και για την δυνατότητα ενεργοποίησης/ πρόσβασης του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας.

Τέλος με τον τρόπο αυτό, ο Οργανισμός στοχεύει στην μείωση/ εξάλειψη αναφορών/ καταγγελιών ασφαλισμένων για άγνοια περί εκτέλεσης παροχών στον ΑΜΚΑ τους’ .

Παρακαλούνται οι Δ.Υ.Π.Ε. και οι Σύλλογοι όπως ενημερώσουν τους φορείς αρμοδιότητας τους