Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων κατά το χρονικό διάστημα από 9/11/2020 έως και 30/11/2020, εξυπηρετεί το κοινό κατά προτεραιότητα ως εξής :

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή σε περίπτωση ανάγκης κατόπιν ραντεβού με τα κάτωθι αρμόδια Τμήματα:

  • Τμήμα Προγραμματισμένης Περίθαλψης στην Ε.Ε. και Λοιπές Χώρες:

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8110928, -929,-930, email: d12.t4@eopyy.gov.grή κατόπιν ραντεβού καθημερινά 12.00-14.00, γραφείο Β14.

  • Τμήμα Παροχών Ασθενείας σε Είδος Ε.Ε.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8110919, -916,-925, email: d12.t2@eopyy.gov.grή κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη 11.00-13.00, γραφείο Α16.