Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση η τροπολογία που αλλάζει άρδην τον μεγαλύτερο Οργανισμό Υγείας της χώρας.

eopyy ds
Η τροπολογία που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο το υπουργείου Υγείας, καταργεί τον Πρόεδρο και εγκαθιστά Διοικητή στον ΕΟΠΥΥ καθώς και μη εκτελεστικό Πρόεδρο ο οποίος θα έχει ελάχιστες αρμοδιότητες.

Όπως προβλέπει η τροπολογία, το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος παύονται και αντικαθίστανται με τη νέα σύνθεση που θα περιλαμβάνει τον Διοικητή με απόλυτες αρμοδιότητες, τον μη εκτελεστικό Πρόεδρο και το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των αλλαγών είναι ότι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ για να συμμετάσχει ως μέλος στο ΔΣ θα πρέπει να εκλέγεται με ειδική διαδικασία κατά την πρώτη συμμετοχή του στο όργανο διοίκησης από τα 2/3 των μελών του ΔΣ.

Tropologia EOPYY