Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4655/2020 (ΦΕΚ16/31-01-2020 τ.Α ́), σε όσους στερήθηκαν οριστικά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ., εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο μέχρι την 31.12.2020, η πλήρης απαλλαγή τους από την συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη.

eopyy farmaka

Η ευεργετική ρύθμιση της μηδενικής συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων θα συνεχίσει και για το έτος 2021.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι που απώλεσαν το ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους απαλλάσσονται από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή για αγορά φαρμάκων 25% ή 10% για το έτος 2021, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ασφαλισμένους, καθώς αυτό θα γίνει αυτόματααπό τον ασφαλιστικό φορέα και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.