Ξεκίνησε η νέα διαδικασία για τη χορήγηση των οπτικών ειδών και την αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία θα γίνεται με βεβαίωση πληρωμής (voucher).

 

diadikasia xorigisis gualia oraseosΟ Οργανισμός με εγκύκλιό του ενεργοποιεί την υπουργική απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/15-06-2018, η οποία προβλέπει έκδοσης voucher αξίας 100 ευρώ από τον οφθαλμίατρο για τον ασφαλισμένο.

Η νέα διαδικασία χρήγησης οπτικών:

Πλέον οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα λαμβάνουν από τον οφθαλμίατρο την ηλεκτρονική γνωμάτευση για την παροχή γυαλιών και τη σχετική βεβαίωση πληρωμής (voucher) για το είδος που πρέπει να λάβουν. Τα δύο αυτά έντυπα τα σφραγίζει και ελεγκτής γιατρός του ΕΟΠΥΥ.

Στη συνέχεια οι ασθενείς παραδίδουν τα έγγραφα (ηλεκτρονική γνωμάτευση και voucher) στο κατάστημα οπτικών όπου και θα παίρνουν τα οπτικά τους. Τη διαφορά από τη συνολική αξία θα την καταβάλλουν οι ίδιοι.

Στην εγκύκλιο του Οργανισμού διευκρινίζεται πως οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές μαζί με τα αιτήματα αποζημίωσης των δικαιούχων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, έως τις 30 Νοεμβρίου.

Αντιδρούν οι Οπτικοί:

Με ανακοίνωσή τους, οι οπτικοί μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών (ΠΕΟΟ) δήλωσαν, «απαντώντας» στον ΕΟΠΥΥ πως δεν θα λαμβάνουν τα voucher και πως δεν υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις τους για τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ – ο Οργανισμός θα τους πληρώνει σε διάστημα 60 ημερών για τα voucher που θα καταθέτουν.

Ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ:

Το δεδομένο είναι πως τις συνέπειες της κόντρα ΕΟΠΥΥ – Οπτικών θα τις βιώσουν οι εκατομμύρια ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι θα πηγαίνουν στα καταστήματα οπτικών και θα δίνουν τα voucher, πλην όμως οι ιδιοκτήτες όπως έχουν δηλώσει ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους δεν θα τα αποδέχονται.

 

FEK EOPYY

ΦΕΚ ΕΟΠΥΥ

diadikasia xorigisis

Διαδικασία χορήγησης