Με ανακοίνωση του ο ΕΟΠΥΥ αλλάζει ο τρόπος εκτέλεσης των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων που αφορούν σε διαγνωστικές εξετάσεων που καλύπτονται από τον οργανισμό.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα τα παραπεμπτικά δε θα ισχύουν για έναν μήνα όπως ήταν μέχρι τώρα, αλλά μόνο για τρεις εβδομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Τα παραπεμπτικά εξετάσεων τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31/10/2018 θα εκτελούνται μέχρι την λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης αυτών, δηλαδή σε χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.

Τα παραπεμπτικά εξετάσεων τα οποία εκδίδονται από 01/11/2018 και μετά σύμφωνα με ΚΥΑ Αριθ. ΕΑΠΕ/Γ.Π.80157(ΦΕΚ 4898.τ.β,01-11-2018) αρθ.6 παρ.3,θα εκτελούνται εντός χρονικού διαστήματος τριών εβδομάδων ( ανεξάρτητα της αναγραφόμενης ημερομηνίας εκτέλεσης επί του παραπεμπτικού των τεσσάρων εβδομάδων). Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ