Μπαλάκι οι ασθενείς ανάμεσα σε ΕΟΠΥΥ και Καταστήματα Οπτικών σχετικά με την χορήγηση και αποζημίωση γυαλιών οράσεως.

Ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την παράταση ισχύος εκτέλεσης όλων των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για οπτικά από έναν σε τρεις μήνες που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018, προκειμένου να έχουν οι ασφαλισμένοι ένα ικανό χρονικό διάστημα να βρουν κατάστημα οπτικών που θα δέχεται την πληρωμή με τη «βεβαίωση πληρωμής».

Σχετικά θα ενημερωθούν με εγκύκλιο όλες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ώστε να παραλαμβάνουν τα αιτήματα των ασφαλισμένων για εξόφληση των γυαλιών οράσεως.

Ταυτόχρονα η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ θα καλέσει εκ νέου την Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών σε συνάντηση παρουσία του Αντιπροέδρου του Οργανισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

Το Δ.Σ. του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη την ταλαιπωρία που υφίστανται οι δικαιούχοι του, σε ότι αφορά τη χορήγηση των οπτικών ειδών, λόγω της άρνησης της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών & Οπτομετρών να απο δεχτούν μία νομοθετημένη διαδικασία αποφάσισε τα εξής:

1. Την παράταση ισχύος εκτέλεσης όλων των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για οπτικά που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018 από έναν σε τρεις μήνες, προκειμένου να έχουν οι ασφαλισμένοι ένα ικανό χρονικό διάστημα να βρουν κατάστημα οπτικών που θα δέχεται την αποζημίωση με τη «βεβαίωση πληρωμής».

2. Να εκδοθεί οδηγία σε όλες τις ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ να παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων αποζημίωσης της συγκεκριμένης δαπάνης, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, δηλαδή:
α) την ηλεκτρονική γνωμάτευση,
β) την απόδειξη πληρωμής,
γ) τη βεβαίωση του καταστήματος οπτικών,
δ) την προσκόμιση των γυαλιών που αγοράστηκαν για επίδειξη και
ε) τη βεβαίωση πληρωμής (voucher), για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

3. Να κληθεί εκ νέου η Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών σε συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού, καθώς και των συλλόγων των ασφαλισμένων.

4. Ο Οργανισμός σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου μέσου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του.

Παρακαλούμε τους ασφαλισμένους μας να στηρίξουν ενεργά τη νέα διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών/γυαλιών οράσεως αναλογιζόμενοι ότι με τη νέα διαδικασία: α) Ο ασφαλισμένος δεν καλείται να προκαταβάλει το ποσό πληρωμής, όπως απαιτούσε η διαδικασία που εφαρμοζόταν έως 30/9/2018.
β) Ο ασφαλισμένος δεν υποχρεώνεται να προσέρχεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μέριμνα και στόχος τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και του Υπουργείου Υγείας είναι η διευκόλυνση των πολιτών με την απλούστευση της διαδικασίας η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει στόχο τη δυσχερή λειτουργία των καταστημάτων οπτικών.