Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει σε χρόνια πάσχοντες ασθενείς τη δυνατότητα παραλαβής φαρμάκων από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία “κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων” μέσω πιστοποιημένων εταιρειών ταχυμεταφοράς με χρέωση του ασφαλισμένου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

Στο πλαίσιο βελτίωσης της εξυπηρέτησης χρόνιων πασχόντων ασθενών, ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα παραλαβής φαρμάκων από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία “κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων”.

Η διαδικασία <<κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων>> αναφέρεται σε περιπτώσεις που οι ασθενείς θα προσέρχονται στις εταιρείες ταχυμεταφοράς για την εξυπηρέτησή τους, με ιδία δαπάνη, χωρίς εμπλοκή του Οργανισμού και με νόμιμη εξουσιοδότηση, η οποία θα γίνεται στο όνομα του εκπροσώπου της εταιρείας Ταχυμεταφορών, θα είναι θεωρημένη από ΚΕΠ ή από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής των ασφαλισμένων και θα υπογράφουν οι ασφαλισμένοι.

Συνημμένα, παρατίθεται το έντυπο-εξουσιοδότηση ασφαλισμένων προς άλλο πρόσωπο εκτός συγγενή α’ βαθμού, γιαπαραλαβή φαρμάκων από φαραμακεία ΕΟΠΥΥ. Το έντυπο αξουσιοδότησης δύνανται να διαθέτουν στους ασθενείς και τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ.

Έως σήμερα πιστοποιημένες εταιρείες ταχυμεταφοράς από τον Οργανισμό θεωρούνται οι ακόλουθες:

  1. Εταιρεία ACS A.E.E.
  2. AIDPLUSCARE
  3. Εταιρεία BIOAXIS
  4. Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών << Αριστείδης-Χρήστος Πέτρου>>
  5. Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.
  6. ΠΙ & ΦΙ Ταχυμεταφορές Γεωργίου Γ. Ηλίας

Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής φαρμάκων κατ΄οίκον