Με το δέκατο τέταρτο άρθρο του ν. 4839/2021 (181 Ά) δόθηκε παράταση στις συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ μέχρι 31.12.2021 ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της σύμβασής τους με τους ίδιους όρους.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η μηνιαία αποζημίωση των ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως 31/12/2021 στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

oikogeneiakos3