Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ισχύς των αποφάσεων των επιτροπών εξωσωματικής γονιμοποίησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020
προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.

exosomatiki eopyy

Επιπρόσθετα, η ισχύς όλων των δικαιολογητικών που απαιτείται να προσκομισθούν στις επιτροπές εξωσωματικής προς εξέταση (με εξαίρεση την β-χοριακή γοναδοτροπίνη) παρατείνεται πέραν του χρόνου που προβλέπεται από τις ισχύουσες εγκύκλιους μέχρι 30 Ιουνίου 2020.