Στο άρθρο 12 του υφιστάμενου ΕΚΠΥ αναφέρεται ότι :<<δεν καταβάλλουν συμμετοχή για ειδικές επεμβάσεις , όπως αυτές ορίζονται στην σχετική υπουργική απόφαση, που αποδεδειγμένα δεν γίνονται στις δημόσιες δομές ή που αποδεδειγμένα ο χρόνος αναμονής που απαιτείται για την ίδια θεραπεία σε δημόσια δομή εγκυμονεί κίνδυνο για τη ζωή του δικαιούχου.

eopyy gnomateuseis

Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται αιτιολογημένη γνωμοδότηση του ΑΥΣ>>Σε συνέχεια του υπ.αριθμ.πρωτ. ΔΒ3/Γ/ ΟΙΚ.19227/22-5-2019 εγγράφου μας , παρακαλούμε να μην αποστέλλετε προς γνωμοδότηση ΑΥΣ, γνωματεύσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα βεβαίωση από δημόσια δομή ότι η εν λόγω επέμβαση δεν πραγματοποιείται σε δημόσια δομή ή ότι ο χρόνος αναμονής επιφέρει κίνδυνο στην υγεία του ασφαλισμένου.