Στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής, στην οποία θα γίνεται η καταγραφή των ασθενών με θαλασσαιμία, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, καθώς σε περίπτωση που ο ασθενής-ασφαλισμένος δεν είναι καταχωρισμένος στο μητρώο, τότε δεν θα δύναται να εκδοθεί γνωμάτευση για τα αναλώσιμα υλικά θαλασσαιμίας.

Συγκεκριμένα ο πιστοποιημένος στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ αιματολόγος, παθολόγος ή παιδίατρος των μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιεί για την έκδοση γνωματεύσεων, από τη Δευτέρα, 25/2, εισέρχεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, στο πεδίο «Πάροχος Υγείας» -«Μητρώο Θαλασσαιμίας» και εν συνεχεία ακολουθεί τις συνημμένες οδηγίες για την καταχώριση του ασθενούς στο μητρώο. Όταν ένας γιατρός προσπαθήσει να δημιουργήσει νέο φάκελο ασθενούς, θα ενημερώνεται από το σύστημα αν είναι ήδη καταχωρισμένος ή όχι.