Ο ΕΟΠΥΥ από Οργανισμός για τους παρόχους θα γίνει Οργανισμός για τους ασφαλισμένους. Μόνο όσοι πληρούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια θα συμβάλλονται και θα παρέχουν υπηρεσίες.

eopyy

Τα ποιοτικά κριτήρια για τον ΕΟΠΥΥ

Το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί θα περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για τα ποιοτικά κριτήρια που θα πρέπει να τηρούνται τόσο σε διαγνωστικά κέντρα όσο και σε ιδιωτικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης. Οι λεπτομέρειες αναμένεται πάντως να καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.

Σε ότι αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις, το νομοσχέδιο στα ποιοτικά κριτήρια δεν θα περιλαμβάνει παλαιότητα ενός μηχανήματος (αφορά σε απεικονιστικά μηχανήματα) κάτι που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

-Όμως θα επιβάλει το κλιμακωτό rebate (υποχρεωτικές εκπτώσεις) με βάση την πενταετία αλλά και τις τομές ενός μηχανήματος. Γεγονός που σημαίνει πως όσο πιο παλαιό είναι ένα μηχανήματα τόσο περισσότερες εκπτώσεις θα πρέπει να κάνει ο πάροχος στον ΕΟΠΥΥ. Συνεπώς θα αμείβεται λιγότερο.

-Το rebate θα ξεκινά από 5% και θα φθάνει μέχρι και 40% ανάλογα με τα χρόνια ζωής ενός μηχανήματος και τις τομές (συνδυαστικά).

– Σχετικά με τις αιματολογικές εξετάσεις, ο πάροχος θα υποβάλλεται σε rebate 20% εάν δίνει σε εξωτερικά εργαστήρια τη διάγνωση του αίματος, αναφέρουν πηγές του HealthReport.gr
Οι κλινικές στον ΕΟΠΥΥ

Για τις ιδιωτικές κλινικές και τα κέντρα αποκατάστασης τα ποιοτικά κριτήρια είναι πιο σύνθετα και θα εφαρμοσθούν πιθανώς στο 2ο εξάμηνο του 2022.

Ωστόσο για να μπορεί κανείς να κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού, κλίνες ΜΕΘ, ενώ μεταξύ άλλων θα ορισθούν και κανόνες και δείκτες για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Πηγή