Με την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ ο Οργανισμός αποζημιώνει ιατρικές γνωματεύσεις για χορήγηση οξυγονοθεραπείας με συμπυκνωτή οξυγόνου που εκδίδονται από ιατρούς με ειδικότητα Πνευμονολόγου, Παιδιάτρου για παιδιά, Καρδιολόγου (μόνο για καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου), καθώς και ιατρού ΜΕΘ.

healthcare servicesjpg

Κατ’ εξαίρεση σε επείγουσες περιπτώσεις δύνανται να γνωματεύουν και ιατροί ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής που υπηρετούν σε Δημόσιες δομές ( Δημοσίου, Στρατιωτικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας).

Η αρχική γνωμάτευση οξυγονοθεραπείας με συμπυκνωτή οξυγόνου καθώς και οι επαναλήψεις γνωματεύσεων εκδίδονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική ΚΥΑ.

Η γνωμάτευση εκτελείται από συμβεβλημένο πάροχο σε διάστημα έως ένα (1 ) μήνα μετά την έκδοσή της, σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα για την εκτέλεση γνωματεύσεων αναπνευστικών συσκευών που διατίθενται με ενοίκιο.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ανάγκη οξυγονοθεραπείας με αέριο ή υγρό οξυγόνο, δύναται να υποβάλλει ατομικό αίτημα στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 του ΕΚΠΥ.