Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», που θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής προβλέπεται ότι οι γιατροί δεν θα μπορούν να πλέον παρακάμπτουν τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 20%.

Σε περίπτωση που δεν αιτιολογείται η υπέρβαση των ορίων, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, ακόμα και χρηματικά πρόστιμα. Έλεγχοι ξεκινούν και στους φαρμακοποιούς, με στόχο να μην υπάρχει κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών από συγκεκριμένους γιατρούς και συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες.