Εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί τελικά προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, το οποίο αφορά την δευτεροβάθμια, νοσοκομειακή περίθαλψη, την ιατρική εκπαίδευση και την εκπαίδευση των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της χώρας μας στις ιατρικές ειδικότητες, καθώς και ορισμένες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών στο ΕΣΥ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του parapolitika.gr, το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί χωρίς κρίσιμες αλλαγές στο περιβόητο άρθρο 10, το οποίο αφορά τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών στο ΕΣΥ, αλλά θα προβλέπεται ρητώς μία επιπρόσθετη, νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν πιλοτικά την εφαρμογή τους.

vouli pef

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των στόχων του εν λόγω νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

– Η ενίσχυση της κλινικής εκπαίδευσης των αποφοίτων Ιατρικής, μέσω προγράμματος εξάμηνης αμειβόμενης κλινικής άσκησης σε κλινικές καθώς και σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία. Μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης, οι νέοι γιατροί θα είναι καλύτερα εφοδιασμένοι για την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό), ενώ θα μπορούν και πιο εύκολα να προσανατολιστούν στην επιλογή ειδικότητας.

– Η αναβάθμιση της ιατρικής εξειδίκευσης με δύο τρόπους: α) Η διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία που αποτελούν εκπαιδευτικά κέντρα και δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων και τήρηση της σειράς χρονικής προτεραιότητας. β) Ορίζονται ομάδες νοσοκομείων ανά ειδικότητα και οι προς εξειδίκευση γιατροί θα ασκούνται κυκλικά σε όλα τα νοσοκομεία της ίδιας ομάδας, με στόχο την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας. Επιπλέον, ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα και ανά νοσοκομείο καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας.

– Ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς απασχόλησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα καλύπτονται από ιατρούς που θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος. Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία , θα έχουν τη δυνατότητα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με πρώτιστο γνώμονα τη στήριξη του δημόσιου συστήματος, να ασκούν περιορισμένα ιδιωτικό έργο ή να παρέχουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, για λόγους ίσης μεταχείρισης, επιτρέπεται σε πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας να παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.

Πηγή