Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μετατρέπει από συνταγογραφούμενο φάρμακο σε μη συνταγογραφούμενο το σκεύασμα της εταιρείας Recordati Ireland Ltd Fortacin με λιδοκαΐνη & πριλοκαΐνη. Το προϊόν ενδείκνυται για τη θεραπεία ανδρών με πρωτογενή (δια βίου) πρόωρη εκσπερμάτιση.

non-rx
Η αλλαγή αυτή στους όρους της άδειας κυκλοφορίας γίνεται καθώς η αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού, η CHMP, συμφώνησε ότι τα κριτήρια ταξινόμησης ενός φαρμάκου ως συνταγογραφούμενο, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ισχύουν για το Fortacin.

Λεπτομερείς συστάσεις για τη χρήση αυτού του προϊόντος θα περιγραφούν στην αναθεωρημένη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα γίνει διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.