Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία έναντι στο στέλεχος Δ του ιού SARS-CoV-2 που έως τώρα είναι αυτό που επικρατεί στις ΗΠΑ, αλλά και λόγω της επικείμενης απειλής του νέου στελέχους «Ο», ο FDA έδωσε έγκριση στις δόσεις ενίσχυσης του εμβολίου της εταιρείας Pfizer σε άτομα 16 και 17 ετών, με βάση κάποια δεδομένα από επιστήμονες της Νότιας Αφρικής που επισήμαναν ότι οι δόσεις ενίσχυσης παίζουν καθοριστικό ρόλο έναντι του νέου στελέχους.
covid fda
Ήδη σε ενήλικες άνω των 18 είχαν εγκριθεί οι δόσεις ενίσχυσης, ενώ τα εμβόλια των εταιρειών Moderna και Johnson & Johnson/Janssen δεν είναι εγκεκριμένα σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το όφελος μιας συνεχόμενης προστασίας από μία δόση ενίσχυσης ξεπερνά τον πιθανό κίνδυνο σπάνιων ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως των περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας που έχουν αναφερθεί σε νεαρούς άνδρες. Για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, τα στοιχεία για δόσεις ενίσχυσης δεν είναι ακόμη ώριμα, ενώ τα παιδιά πιθανότατα θα μπορούν να περιμένουν και παραπάνω από έξι μήνες από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού τους.