Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε επιστολή στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, σχετικά με την πληθώρα κλήσεων για απολογία προς ιατρούς, οι οποίοι φέρονται να έχουν τελέσει παρατυπίες όσον αφορά την συνταγογράφηση.

giatros-suntagografisi

Όπως λέει, είναι υπέρμαχος του ελέγχου ώστε να μην υφίστανται ζητήματα πλημμελούς άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, πλην όμως πρέπει οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια, δηλαδή με επιστημονικά δεδομένα και όχι με λογιστικά, από ιατρούς και μόνο.

Χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή του ΙΣΑ «Η άσκηση της ιατρικής είναι καθήκον του ιατρού και δεν πρέπει να παρακωλύεται για κανένα λόγο. Με γνώμονα δε την αποτελεσματικότερη προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προάσπιση του δημοσίου χρήματος επανερχόμεθα στο αίτημά μας για τη σύσταση κοινής επιτροπής ελέγχου σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους».

Παράλληλα ο  ΙΣΑ απέστειλε  επιστολή στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Βασίλειο Πλαγιανάκο, σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων με τους οικογενειακούς ιατρούς ζητώντας, να τροποποιηθεί η διάταξη νόμου που ορίζει τις αμοιβές των οικογενειακών ιατρών (αρ.11 Ν. 4486/2017) και αυτές να είναι ανάλογες των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών, σε εθελοντική βάση πάντα.