Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επείγουσα ανακοίνωση του ενημερώνει τα μέλη του για το ποιοι μπορούν να απαλλαχθούν από τη χρήση μάσκας εν μέσω κορονοϊού.
maskes

Ένα από τα βασικά μέτρα προστασίας για να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού είναι η χρήση μάσκας, όμως κάποιοι λόγω σοβαρών προβλημάτων έχουν τη δυνατότητα να μην τη φορέσουν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επείγουσα ανακοίνωσή του ενημερώνει τα μέλη του για το θέμα, καθώς πολίτες επισκέπτονται γιατρούς, προκειμένου να λάβουν γνωματεύσεις με σκοπό την απαλλαγή τους από τη χρήση μάσκας, χωρίς όμως να πληρούν να απαραίτητα κριτήρια.

«Τα νοσήματα βάσει των οποίων ένας ασθενής δικαιούται για αμιγώς επιτακτικούς ιατρικούς λόγους να απαλλαχθεί από τη χρήση μάσκας, είναι συγκεκριμένα (υπάρχουν αναρτημένες σχετικές οδηγίες στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και του υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στα παιδιά)», τονίζει ο ΙΣΑ και προσθέτει: «Είμαστε βέβαιοι ότι ως ιατρικό σώμα θα επιδείξετε τη δέουσα προσοχή, σύνεση, αλλά και φειδώ, τιμώντας το ιατρικό λειτούργημα. Οφείλετε να χορηγήσετε τέτοια βεβαίωση μόνο εφόσον η σχετική επιστημονική κρίση ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς σας, όπως ο νόμος/κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (αρθ. 5 του ν. 3418/2005) επιτάσσει, και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η κρίση αυτή στηρίζεται σε σαφή και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά/ιατρικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι από την υποχρέωση της χρήσης μάσκας, αναφέρει ο ΙΣΑ, εξαιρούνται:

  • α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και
  • β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Πηγή