Το υπουργείο Υγείας κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει οι συμβάσεις των επικουρικών γιατρών που η μισθοδοσία τους καταβάλλεται από ΕΣΠΑ θα παραταθούν μέχρι και τις 30.09.2019.
Η τροπολογία αφορά 650 γιατρούς που είχαν διοριστεί με ΕΣΠΑ και οι συμβάσεις τους λήγουν στο τέλος του Ιανουαρίου.
Η τροπολογία κατατέθηκε σε νοσμοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.